Gala Benefit Programs, cover details
Gala Benefit Invitations, covers
Gala Benefit Invitation, exterior
Gala Benefit Invitation, interior
Gala Benefit Program, exterior
Gala Benefit Program, interior
Gala Benefit Invitation, exterior
Gala Benefit Invitation, interior
Gala Benefit Invitation, interior
Gala Benefit Invitation, exterior
Gala Benefit Program, cover
Gala Benefit Program, exterior
Events Calendars

Logo Design concept
Logo Design concept


Logo Design final
Gala Benefit 2011 event photo © Beowulf Sheehan, www.beowulfsheehan.com
Gala Benefit 2011 event photo © Beowulf Sheehan, www.beowulfsheehan.com
Gala Benefit 2011 event photo © Beowulf Sheehan, www.beowulfsheehan.com